träden som försvann


sömnlösa sorgkatterThe War Is Over  #1                                                                                  [Rollei 35 ilford 3200]


dharmadåren
O'keffee
vilse i skogen

88:88mitt hår är tovigt av längtan

Efter veckor av mörkrumsarbete, rambygge, målning och montering
kanske det går att sova igen.

http://slutartid.net